Nysgjerrig på å bygge trekkehus? Her er sju gode tips.

Sigurd Randby har fått stor merksemd etter at han annonserte etter ei tomt til det sjølvbygde trekkehuset sitt. Her gir han gode tips til deg som er inspirert!

Beate Haugtrø
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

  •  Hus er tunge! Hald deg innanfor vegtrafikklova si grense på 3,5 tonn. Bygg heller eit mindre hus med smarte, fleirfunksjonelle møblar.
  •  Vel ein hengar som utnyttar den maksimale lovlege breidda, men ikkje bygg breiare enn hengaren. Grensa på norske vegar er 2,55 meter.

Det er viktig å kunne vegtrafikklova når huset skal kunne fraktast på hjul. Foto: Privat

  •  Pass på høgda! Dei fleste undergangar og tunnelar er over 4,5 meter, men ikkje alle! Sjekk karta til Vegvesenet før du bestemmer høgda på huset.
  •  Finn ut om huset skal vere off-grid eller ikkje. Off-grid-hus har eigne, friare regelverk. Treng du straum- og vatntilkopling må dette bli tilpassa tomta der huset skal stå.

Les også: Mange vil “huse” minihuset til Sigurd

Dette er ei nyare skisse av ei mulig interiørløysing. Foto: Privat

  •  Sett av tid til planlegging. Det er mange utfordringar ved å bygge på ein hengar. Ofte må det gjerast endringar i designet undervegs.
  • Sett opp ei liste over dine viktigaste materielle behov. Kva kan du leve utan? Tenk alternativt og minimalistisk. Hugs at det også skal vere plass til deg.

Sigurd og snikkar Kjell Ove Engerdahl i sluttfasen av sip-montasjen.

  •  Spør alle venner og bekjente om hjelp! Dei vil sikkert synest det er kjempegøy å hjelpe til, og sit kanskje på kompetanse du ikkje har. På denne måten bli prosjektet billigare, hyggelegare og betre gjennomført!
Randby har sjølv hatt mange gode hjelparar undervegs i prosessen. I tillegg henta han mykje praktisk informasjon frå bloggen til eit par som hadde gjort eit liknande prosjekt tidlegare, bloggen til Sarah og Matias.