Korrigert for sesongvariasjonar gjekk bustadprisane opp med 1,1 prosent i mai, viser Eiendom Norges statistikk.
mm

Trass i at det siste året har bydd på ein del nedgang, er no bustadprisane 1,0 prosent høgare enn for eitt år sidan. Korrigert for sesongvariasjonar er auken på 1,1 prosent.

– Bustadprisutviklinga i mai var sterk til månaden å vere, og prisane steig i alle område i landet. 12-månadersveksten er no positiv nasjonalt for første gong sidan hausten 2017, og trenden er sterk etter fire månader på rad med vekst i dei sesongkorrigerte prisane, seier administrerande direktør i Eiendom Noreg Christian Vammervold Dreyer.

I mai vart det selt 9.643 bustader i Noreg, noko som er 2,5 prosent færre enn i tilsvarande månad i 2017.

ANNONSE