Fleire ungdommar er overvektige

Fleire enn éin av fem ungdommar som møtte på sesjon i Forsvaret i 2016, var overvektige.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Overlege Håkon Meyer ved Folkehelseinstituttet seier til P4 at han er bekymra over utviklinga.

I 2016 var 22,5 prosent av 17-åringane som møtte på sesjon, overvektige. Det er ein auke frå 2011.

Kan bli stigmatiserte

Meyer viser til at overvektige ungdommar kan få lågare sjølvbilde og bli stigmatiserte. I tillegg er overvektige meir utsett for sjukdommar som diabetes og hjarte- og karsjukdommar.

– Dersom ei heil befolkning blir veldig tung, og det startar i tidleg alder, kan desse sjukdommane komme tidlegare og i større grad, seier han til P4.

Ifølgje tala frå Folkehelseinstituttet var det flest ungdommar frå Finnmark, 30,2 prosent, som var overvektige. Det er nesten dobbelt så mange som i Oslo.