Dei store snømengdene mange stader, også i låglandet, aukar risikoen for å bli snøblind i påska.
mm

– I år er det snø i mykje større delar av landet enn det som er vanleg på denne tida. Dermed er det ikkje berre på fjellet ein må beskytte seg mot UV-stråling, men også i låglandet, seier forskar Terje Christensen i Statens strålevern i ei pressemelding.

Refleksjon frå snøen kan nesten fordoble UV-nivået samanlikna med bar mark. Lett skydekke og snødrev kan gi sterkare stråling enn klarvêr.

Brenner bort cellelag

– Sterk sol kan brenne bort det øvste cellelaget på auget. Då blir du det vi kallar snøblind, og det er svært vondt, seier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Symptoma kjem gjerne 6–12 timar etter at du har vore utsett for sterk sol utan å ha beskytta auga godt nok.

– Det kjennest som du har sand eller rusk i auga, utan moglegheit til å få det bort. Tårene renn og det er vondt å sjå i lyse omgivnader. Mange har sterke smerter i auga. Uklart syn, som kan opplevast som dobbeltsyn, er heller ikkje uvanleg, seier Haugo.

– Bruk solbriller

For å redusere risikoen for å bli snøblind, kan du leggje skituren til morgon eller kveld. UV-strålinga er vanlegvis sterkast mellom klokka 11 og 15 på dagen.

Men det viktigaste tiltaket mot å bli snøblind er å bruke solbriller.

Dersom du skulle bli snøblind, kan du trøyste seg med at det går over. Men dersom problema er store, bør du ta kontakt med lege.

Oppdatert: måndag 19. mars 2018 11.33
ANNONSE