Mange meiner yrkesfaga har fått auka status dei siste åra.
mm

Åtte av ti foreldre med barn under 20 år er positive til at eigne barn vel yrkesfag. Det viser ei undersøking Norstat har gjennomført for Rørentreprenørene Norge.

– Endeleg ser det ut til at foreldre har fått med seg at etterspurnaden etter unge med fag- og svennebrev vil vera stor i årane framover. Vi veit at meiningane til foreldra tyder mykje når ungdom skal velja yrkessvei. Difor er det viktig at dei vaksne ikkje har forutinntatte haldningar, seier fagsjef for utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Noreg, Are Skaar Nielsen i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Slik påverkar fråver sjansen til å få læreplass

Auka status

Undersøkinga viser òg at det er langt fleire som meiner yrkesfagene har fått auka status enn lågare status i løpet av det siste året.

34 prosent svarar at dei opplever at yrkesfagene har fått auka status, medan berre 10 prosent meiner statusen til faga har blitt lågare. 40 prosent meiner det ikkje har vore noka endring i status.

LES OGSÅ: Desse utdanningane ser bedriftene etter

Trur klima- og energimål lokkar

Kompetansebarometeret til NHO frå i haust viser at 6 av 10 selskap manglar kompetanse. Rørentreprenørene Norge trur at fokuset på berekraft i byggenæringa har stor appell.

– Unge i dag er oppteken av å bidra til utvikling av miljøvennlige løysingar. I dag handlar mange byggfag om utvikling av meir berekraftige løysingar i praksis. Det blir opplevd som meiningsfullt for mange, meiner Are Skaar Nielsen (bildet).

LES OGSÅ: Fleire yrkesfagelevar får læreplass

Oppdatert: onsdag 29. november 2017 17.37
ANNONSE