Eldre menn og yngre kvinner mest aktive i politikken

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det fortel Statistisk sentralbyrå (SSB) som har sett nærmare på Levekårsundersøkinga 2017 og deltakinga til befolkninga i organisasjonar.

Gjennomgangen viser altså at flest eldre menn er aktive i politikken. Blant menn som har fylt 67 år eller meir er 14 prosent medlem av eit politisk parti, og 4 prosent er politisk aktive.

Hos kvinner er det politiske engasjementet derimot størst i aldersgruppa 16–24 år, fortel SSB. Samtidig peikar byrået på at høgt utdanna kvinner i større grad er fagorganiserte enn menn.

Dei siste tjue åra har likevel delen aktive medlemmer både i politiske parti og fagforeiningar gått tilbake.