Skal bli lettare å byte til yrkesfag

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vil ha lettare byte til yrkefag

− Når du er ferdig med ungdomsskulen, er det ikkje alltid så lett å vite kva ein vil vidare. Det er naturleg at ein del angrar seg og ønskjer å byte utdanningsprogram. Då må vi sørgje for at slike byte blir lettare å gjennomføre, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I år er det over 8.300 elevar av dei som starta på yrkesfag som ikkje gjennomfører heile den yrkesfaglege opplæringa, og heller avsluttar vidaregåande med generell studiekompetanse. Det er derimot svært få som går motsett veg.

LES OGSÅ: Ønskjer at fleire tar yrkesfag

Treng fagarbeidarar
− Vi veit at vi vil ha behov for mange fagarbeidarar i framtida, så det er viktig å leggje til rette for at fleire vel yrkesfag, også blant dei som starta på studiespesialisering, seier Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å finne ut korleis byte frå studiespesialisering til yrkesfag kan skje i praksis. I dag er det slik at elevar som vil gjere eit slikt byte, ikkje har rett til å få utteljing for det første året. Dermed må mange gå heile det første året om igjen. No sender Utdanningsdirektoratet ut på høyring ein konkret modell der elevane ikkje må begynne på nytt.

LES OGSÅ: Bedriftsleiar: – Karakterane er ikkje så viktige