To veker etter studiestart er det framleis stor bustadkø.

Svein Olav B. Langåker

– Det er svært alvorleg at det enno står over 8700 studentar i boligkø hos samskipnadene. Undervisinga er godt i gang og det er der fokuset bør vera, ikkje i uro over å ha tak over hovudet, seier leiar av Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs.

Regjeringa har dei siste åra gjeve tilskot til bygging av rekordmange studentbustader. Dei høge køtala viser likevel at behovet for fleire studentbustader enno er stort. Vertskommunar kan bidra til fortgang i bygginga ved å gjera tomter tilgjengeleg og raskare saksarbeid.

LES OGSÅ: Når gode råd er billegge

I morgon møtest regjeringa til budsjettkonferanse.

– NSO forventar at regjeringa held fram den offensive satsinga på studentbustadbygginga og kronar det siste budsjettet sitt før valet med støtte til å byggja 3000 studentbustader, seier Andenæs.

LES OGSÅ: Slik får du tak i hybel

Studentsamskipnad
Køtal 12. aug 2016 Køtal 26. aug 2016
Agder 218 79
Bergen 455 349
Hedmark 167 86
Indre Finnmark 0 0
Studentinord 200  231
Norges aktiske samskipnad 1123 859
Oppland 65 36
Oslo og Akerhus 6264 5644
Molde 25 15
Sogn og fjordane 109 57
Stavanger 181 81
Stord/Haugesund 40 18
Sunnmøre 87 63
Sørøst-Norge 1182 218
Trondheim 1086 847
Østfold 0 0
Ås 105  117
TOTAL: 11307 8700

Kjelde: NSO

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.11

LES OGSÅ

ANNONSE