– Viktig siger for asylsøkande born

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

PRESS er glade for den nye lovinstruksen frå EU-domstolen som gjer at Noreg utelèt born frå Dublin-forordninga.

– Dette er ein viktig siger for asylsøkande born, og noko PRESS har kjempa for å få ein slutt på sidan 2008. Vissa om at sakene blir handsama i Noreg vil vonleg bidra til at færre born forsvinn frå asylmottak, seier leiar i PRESS Andrea Sjøvoll. PRESS er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.

Rapporten «Savnet», som PRESS lanserte tidlegare i år, viser at 70 prosent av borna som forsvann frå norske asylmottak mellom 2008 og 2012 hadde Dublin-avslag, og venta på å bli sendt tilbake til det første landet dei kom til i Europa.

QUIZ: Kva veit du om innvandring?

– PRESS har lengje uttrykt uro for at Dublinavslaga driv borna ut på ei ny flukt, eller til å gå under jorda i Noreg, seier Sjøvoll.

– Å få slutt på Dublinreturar av einslege born har difor vore eit av PRESS sine fem krav til den nye regjeringa, fortset ho.

– Noreg har betre høve til å ivareta desse borna enn yttergrenselanda som opplever store utfordringar i sine asylsystem. Ved å stoppa Dublinreturar av einslege born er me med på å letta trykket i resten av Europa.