AgderAvisen oppmodar lesarane til ikkje å skrive nynorsk.

AgderAvisen oppmodar sine lesarar til å skrive lesarinnlegg på bokmål.

På grunn av sviktande annonseinntekter, har ikkje avisa høve til å oversetje lesarinnlegg frå nynorsk til bokmål. Det fører til at mange av innlegga går rett i søppelkassa, ifølgje avisa.

LES OGSÅ: Krev nynorsk på flyplassar

Berre unnataksvis publiserer avisa innlegg nynorsk, når innlegga er interessante nok.

– AgderAvisen beklagar den ulempa nynorsk medfører for alle våre lesarar, og oppmodar alle til å skrive sine innlegg på bokmål i framtida, heiter det på avisa sine nettsider.

LES OGSÅ: 97 sider utan nynorsk

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.45

Kommentarar

ANNONSE