NRK får skryt for meir nynorsk og dialekt

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

 Det er flott at fleire av NRK-kanalane no oppfyller kravet om 25 prosent nynorsk, seier Inger Størseth Haarr, styreleiar i Kringkastingsringen, i ei pressemelding.

Kringkastingsringen arbeider for nynorsk, dialektar og samisk i allmennkringkastinga og media.

LES OGSÅ: Nynorsk redaktørpris til Bjarne Tormodsgard

Ein fjerdedel
Etter at Medietilsynet kom med sin årlege Allmennkringkastingsrapport vart det klart at NRK har lukkast med å heve nynorskprosenten.

– No må dei berre ta dette heilt i mål, og innfri kravet i alle kanalar, seier Størseth Haarr.

I 2012 oppfylte NRK P1, NRK2 og NRK Super kravet om 25 prosent nynorsk. P1 har auka nynorskprosenten med fem prosentpoeng, medan NRK Super har auka med heile 7 prosentpoeng. – Sidan starten i 2008 har NRK Super arbeidd målretta med språk, i 2010 hadde dei berre 9 prosent nynorsk, medan dei no har klart å fylle kravet.

Nyleg vart det klart at Kulturdepartementet sin nynorsk journalistpris i år går til Christian Wiik Gjerde i Superblokka på P1. I tillegg vart årets Målpris tildelt NRK-programleiar Linda Eide, kjent frå programmet Norsk attraksjon.

LES OGSÅ: 50-åring på noregstur

Kommersielle sinker
Dei kommersielle radiokanalane P4 og Radio Norge fyller ikkje krava til å bruke begge målformer i sine sendingar. Radio Norge greier ikkje å gjere reie for å ha brukt nynorsk i særleg grad, og P4 rapporterer å ha brukt 1,4 prosent nynorsk i 2012.

– 1,4 prosent nynorsk er oppsiktsvekkjande lågt. Når P4 heller ikkje greier å ha meir enn 10 prosent av sendingane på andre dialektar enn dei mest bokmålsnære, er det ikkje akkurat "lyden av Norge" dei lager, seier Størseth Haarr.

 No ventar me at kulturminister Hadia Tajik vurderer om Radio Norge og P4 verkeleg oppfyller konsesjonsvilkåra.

Skjønar ikkje kritikken
Ansvarleg redaktør i Radio Norge, Bernhard Steen, meiner dei har fylt krava som står i konsesjonen deira. Han peikar òg på at dei har teke inn over seg dei merknadane som kom frå Medietilsynet i Allmennkringkastarrapporten. 

– Me har kanskje ikkje vore så flinke å dokumentere dialektbruken vår, som Kringkastingsringen meiner me burde, men me meiner me har dokumentert godt nok, seier Steen.

Redaktøren meiner dei har mykje dialektbruk i Radio Norge, men kan ikkje kome med noko prosenttal. Han stiller seg uforståande til utspelet om at konsesjonen deira bør revurderast.

– Eg skjønar at dei seier noko, men eg skjønar ikkje heilt kva, seier Steen.

LES OGSÅ: Speler norsk musikk på nattestid

For lite
Sjefredaktør i P4 Kalle Lisberg er ikkje nøgd med at nynorskdelen i sendingane deira var så låg som ifjor.

I ein e-post forklarar han det låge talet med at mange medarbeidarar har gått til andre stillingar, og at det er utfordrande å rekruttere nye dyktige medarbeidarar. 

Sjefsredaktøren seier at det vil verte meir nynorsk på P4 i år. Dei har mellom anna fått inn den unge sunnmøringen Hannah Kolås (20), som skal ha sendingar heile sommaren.