Nesten halvparten av norske arbeidstakarar meiner at deira eigen arbeidsgjevar slit med å tilsette høgt kvalifiserte folk.

NPK
NPK

Kampen om dei kloke hovuda i arbeidslivet uroar dei tilsette i bedriftene, syner den internasjonale arbeidsmarknadsundersøkinga Randstad Workmonitor, som tilsetjingsbyrået Randstad gjennomfører fire gonger årleg.

– Bør vere urovekkjande
47 prosent av norske arbeidstakarar meiner at deira eigen arbeidsgjevar har problem med å finne den rette tilsette for einskilde jobbar. 46 prosent meiner at leiinga generelt har vanskar med å finne høgt kvalifiserte tilsette.

– Det at mange arbeidsgjevarar har problem med å finne ein «perfekt match» for einskilde jobbar er kanskje ikkje så overraskande. Men at nesten halvparten ser ut til å slite med å finne høgt kvalifiserte tilsette, bør vere urovekkjande. Kampen om talenta har vore hard i mange år, og mykje tyder på at han no er tøffare enn nokosinne, seier Camilla Grana, dagleg leiar for Randstad i Noreg.
 
I ei melding frå Randstad går det fram at dette ikkje er noko særnorsk fenomen. I fleire andre europeiske land går problemet igjen. Både i Frankrike, Tyskland, Tyrkia, Sveits og Belgia meiner rundt halvparten av arbeidstakarane at arbeidsgivaren deira har problem med å finne høgt kvalifisert mannskap.
 
Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.39

LES OGSÅ

ANNONSE