ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vaksine

Tema: Vaksine

Uvaksinerte risikerer jobbnekt i helsevesenet

Spørsmåla om vaksinasjonshistorikk og innstilling til vaksinasjon vil gjelde alle som søkjer på jobbar der dei kjem i kontakt med pasientar, ifølgje Fagbladet Journalen. Dersom...

Snart slutt på gratis HPV-vaksine

Tilbodet om gratis vaksine mot Humant papillomavirus (HPV) for kvinner som er fødde i 1991 eller seinare, kom i 2016, og sidan da har...

Unge kvinner takkar ja til vaksine mot livmorhalskreft

Det går fram av ein ny statusrapport frå Folkehelseinstituttet som blir presentert eit halvt år inn i det toårige HPV-vaksinasjonsprogrammet. Gratistilbodet har vore tilgjengeleg sidan 1....

Tilrår skuleungdom å vurdera vaksine

Folkehelseinstituttet oppmodar no alle elevar i vidaregåande skule om å vurdera å ta vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse, ikkje minst dei som skal vere med...

Vaksinemotstandarar er best på nett

Forskning.no skriv om arbeidet til Luis Fernándes Luque og samarbeidspartnarane hans ved forskingskonsernet Norut, som har sett nærare på kor stor tillit folk har...

Ber russen vaksinera seg

Russetida er nær, med all forventing og uro som høyrer med. Smittevernoverlege Øystein Søbstad  går no ut og oppmodar russen til å ta vaksine...

1 av 5 trur vaksiner er farleg

I målinga som InFact har gjort for VG, er det dei i aldersgruppa 45– 64 år som er dei mest kritiske til å vaksinere...

– Vaksiner barna dine!

I den siste tida har det vore ei urovekkande utvikling i sjukdomsbiletet i deler av verda. Det er ikkje snakk om ebola eller malaria,...

Vil ha hepatittvaksine for barn

Til no har berre risikogrupper blitt vaksinert mot hepatitt B, det vil seie barn av smitteførande mødrer, eller barn med foreldre frå land der...

Forskarar åtvarar mot dette

Det er brei semje om at risikogrupper bør vaksinere seg mot influensa kvart år. Dette gjeld alle som har fylt 65 år, bebuarar i...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE