ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Universell utforming

Tema: universell utforming

Etterlyser synstolking på Instagram: – Vi vil ikkje nøye oss med eit dårlegare alternativ

– For mange er det som skjer på nettet samtaleemner på skulen, på jobb og i vennegjengen. For å føle seg inkludert og likestilt...

Politiske parti stengjer folk ute på nettet

Opplysningane kjem fram i ei måling Direktoratet for forvaltning og IKT har gjort. Målet med undersøkinga var å finna ut om alle har like...

Universelt utilgjengeleg

Ytringa var først publisert på nettsidene til Aasen-tunet. Universell utforming er no eit krav til alle nye nettstader, både for private og offentlege næringar, store...

Dysleksivenleg skule

– Det har tatt oss fleire år, og vi har jobba hardt og målretta mot dette, fortel ein stolt rektor ved skulen. – Det var...

Nye krav til lufthamner

Regjeringa innfører ei ny forskrift med krav om universell utforming av terminalbygg og ombordstigingsløysingar på norske lufthamner. Forskrifta tek til å gjelda med ein gong. LES...
ANNONSE

MEIR OM funksjonshemming

MEST LESE