ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skatt

Tema: skatt

Ei framtid utan skatteparadis

1200 milliardar dollar forsvinn kvart år frå fattige land gjennom ulovleg kapitalflukt. Changemaker meiner det er på tide å ta problemet ved rota: eit...

Bill Gates: – Skattlegg robotar!

Når robotar overtar fleire og fleire jobbar, bør robotane skattleggjast for å skaffa pengar til omskulering av dei som mistar jobben. Det meiner Bill...

Den heilage alkoholkua

Saka var først publisert i Dag og Tid. Tenk deg at vi ikkje hadde taxfree-ordninga, at nordmenn ikkje fekk kjøpa billeg snop, sprit og snus...

Føreslår biff-skatt og auka bilskatt

– Prinsippet om at forureinar skal betala må stå heilt sentralt, uttala professor Lars Erik Borge då han i dag la fram forslaga frå...

Norske bønder kan få skattesmell

I statsbudsjettet går regjeringa inn for å fjerne fritaket for skatt på bondegardar som går i arv. Forslaget vil ifølgje landbruksøkonomar gi mange aktive heiltidsbønder ein...

Vil skatte millionærane hardare

Det skriv Dagens Næringsliv , som har fått bekrefta tal frå forslaget til statsbudsjett, som Jensen skal presentere onsdag. Ifølgje kjeldene til avisa vil resultatet bli...

Her får du mest for skattekronene

Kommunebarometeret er ei årleg kåring som syner kor godt kommunane driv, altså kor gode tenester skattebetalarane får for pengane sine. – Oppdal er ein fjellkommune...

Prioriterte ikkje skattelette

I målinga som Dagens Næringsliv har gjennomført blant listetoppane, har 101 svart. Medan 39 prosent set veg og jernbane høgst på prioriteringslista, meiner 40...

To av tre vil ha meir skatt

På spørsmål om dei er villige til å betale meir skatt for å halde oppe velferda, svarer 35 prosent at dei er heilt samd...
ANNONSE

MEIR OM Anders Folkestad

MEST LESE