ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Reservasjonsrett

Tema: Reservasjonsrett

Legar seier opp grunna samvit

Fastlegane Dag Sele og Ole-André Skalstad har begge sagt opp stillingane sine ved Bø legesenter. Nå har Bø kommune knappe fem månader på å...

Vil utgreia samvitsfridom

Regjeringa og KrF er einige om at fastlegar ikkje lenger skal vise kvinner til abort – og dermed ikkje treng å reservere seg. Til...

KrF kjempar vidare

– KrF har heile vegen sagt at vi vil vareta rettane til kvinna. Men det er samtidig viktig for oss å vareta at legar...

Ungdomsråd mot reservasjonsrett

Sist veke vedtok eit fleirtal i komite for rehabilitering, helse og omsorg ein høyringsuttale som er positiv til regjeringa sin foreslåtte reservasjonsrett for fastlegar. LES...

Er kvinnedagen for raud?

I dag mobiliserer kvinnerørsla krefter over heile landet for å markere kvinnedagen. Ikkje alle dei ungdomspolitiske leiarane kjenner seg like heime i 8. marstoget. –...

Kalvø: Indre uro

Det er ikkje det altså. Eg følgjer lover og reglar med glede og entusiasme. (Unntatt den eine gongen i ungdommen då eg stal eit...

Kalvø: Indre uro

Det er ikkje det altså. Eg følgjer lover og reglar med glede og entusiasme. (Unntatt den eine gongen i ungdommen då eg stal eit...
ANNONSE

MEIR OM Reservasjonsrett

MEST LESE