ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kristin Halvorsen

Tema: Kristin Halvorsen

Påskeknepet

Den endelege avgjerda om sidemålet og læreplanen i norsk skal kunnskapsministeren fatta «rundt påsketider». Det kunne statssekretær Elisabet Dahle fortelja då ho vitja Norsk...

– Regjeringa satsar ikkje på morgondagen

Årets framlegg til statsbudsjett for 2013 gir studentane ei auke i studiestøtta på 1900 kr i året og økonomisk støtte til bygging av 1000...

– Svekkjer nynorsken utan eigen karakter

– Karakterar er i praksis styrande for undervisninga, og elevar i ungdomsskulen treng betre – ikkje mindre – sidemålsundervisning, seier leiar i Noregs Mållag,...

– Varsellampene bør blinka

Måndag fekk kunnskapsministeren tre nye rapportar som viser at Kunnskapsløftet ikkje ser ut til å ha endra utdanningsvala til elevane eller ført til at...

– Mange ser på det som ei plage

I vinter gjekk Utdanningsdirektoratet og Kristin Halvorsen ut og skapte debatt då dei ville redusere omfanget av sidemålsundervisninga. Under mellomoverskrifta «Manglande samsvar mellom opplæring...

Kristin krympar krisa

 – Gratulerer med ny kåk, sa ordførar Fabian Stang (H) i talen sin under opninga av dei nye bustadane. Dei fem nye husa i...

– Dei vaksne er for travle

I ei fersk undersøking frå NTNU svarer to av fem barn mellom fire og seks år at dei synest det er berre «sånn passe»...

Vil ha fleire studentbustader

Kristin Halvorsen foreslår at SV-landsmøtet til våren programfestar 2.000 nye studenthyblar i snitt kvart år, mot om lag 1.000 i dag. Ei slik reform...

Vil ha ekstra poeng for nynorsk

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har tidlegare lansert tanken om eitt ekstra studiepoeng for elevar i vidaregåande skule som vel nynorsk som hovudmål. Etter dette har...

Fleire droppar ut frå skulen

Talet på elevar som fullfører vidaregåande etter fem år etter at dei byrja i vidaregåande opplæring gjekk ned med 1 prosentpoeng samanlikna med tala...

Krev oppfølging av mobbe-tiltak

Trass i Mobbemanifest, mange presseoppslag og regjeringslovnader – talet på elevar som blir mobba går ikkje ned. Ifølgje Elevundersøkinga som blei lagt fram på...

Like mange blir mobba

Nesten 30.000 elevar svarar at dei blir mobba fleire gonger i månaden. – Vi er glade for å sjå den positive tendensen til at det...
ANNONSE

MEIR OM Elevorganisasjonen

MEST LESE