ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kristin Halvorsen

Tema: Kristin Halvorsen

– Karakter-jag kan skada Noreg

Rett før jul kunne kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) jubla over at norske elevar endeleg gjer det betre i både lesing, matematikk og naturfag samanlikna...

Kjenner seg misbrukte

Prestisjeprosjektet starta opp i 2010 og skal gå ut neste år. Alle kommunar skal vere med og tilby mellom anna intensivopplæring til dei elevane...

Vil gi ekstrapoeng til nynorskelevar

Sosialistisk venstreparti sette i haust ned ei eiga nynorsk-gruppe for å koma med ei fråsegn til forslaget til nytt norskfag frå Utdanningsdirektoratet. Sentralstyret har...

Lærarfaget får etiske retningslinjer

Utdanningsforbundet vedtok torsdag Noregs første etiske plattform for lærarar og førskoletilsette, og for å markere at «Lærerprofesjonens etiske plattform» er ferdig formulert, fekk kunnskapsminister...

Påskeknepet

Den endelege avgjerda om sidemålet og læreplanen i norsk skal kunnskapsministeren fatta «rundt påsketider». Det kunne statssekretær Elisabet Dahle fortelja då ho vitja Norsk...

– Regjeringa satsar ikkje på morgondagen

Årets framlegg til statsbudsjett for 2013 gir studentane ei auke i studiestøtta på 1900 kr i året og økonomisk støtte til bygging av 1000...

– Svekkjer nynorsken utan eigen karakter

– Karakterar er i praksis styrande for undervisninga, og elevar i ungdomsskulen treng betre – ikkje mindre – sidemålsundervisning, seier leiar i Noregs Mållag,...

– Varsellampene bør blinka

Måndag fekk kunnskapsministeren tre nye rapportar som viser at Kunnskapsløftet ikkje ser ut til å ha endra utdanningsvala til elevane eller ført til at...

– Mange ser på det som ei plage

I vinter gjekk Utdanningsdirektoratet og Kristin Halvorsen ut og skapte debatt då dei ville redusere omfanget av sidemålsundervisninga. Under mellomoverskrifta «Manglande samsvar mellom opplæring...

Kristin krympar krisa

 – Gratulerer med ny kåk, sa ordførar Fabian Stang (H) i talen sin under opninga av dei nye bustadane. Dei fem nye husa i...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE