ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klimatilpassing

Tema: Klimatilpassing

Ekspertintervjuet: Kan vi ete algar?

Intervjuet stod først publisert hjå Energi og Klima. Teksten er sett om til nynorsk og publisert på Framtida.no med løyve frå forfattaren.  Produksjon av biodrivstoff...

Store kommunar er betre tilpassa ekstremvêr

– Naturen bryr seg ikkje om kommunen er stor eller liten, seier konserndirektør Ivar Martinsen i If til Nynorsk pressekontor. Ei nasjonal kartlegging gjort av...

Mange kommunar vil satse på klimatiltak

I statsbudsjettet for 2019 er det sett av 200 millionar kroner til Klimasats-ordninga, som skal gi reduserte klimagassutslepp og omstilling til eit lågutsleppssamfunn. – Den enorme...

På dette klimastudiet har 60 prosent av studentane fått relevant jobb

– Klimautfordringane grip gjennom heile samfunnet, på tvers av alle sektorar. Det er ein av dei viktigaste grunnane til at ein treng den type...

Bistandsorganisasjonane om ny regjeringsplattform: – Bra for menneskerettar, dårleg for klima

Saka var først omtalt på Bistandsaktuelt.  Regjeringa må legge vanskelege dilemma på bordet for å klare å nå berekraftmåla før 2030. Det meiner Borghild Tønnessen-Krokan,...

Kven får rekninga for framtidig ekstremvêr?

Fleire regnflaumar og dobbelt så mange dagar med regn. Det kan bli kvardagen fram mot 2100. Åtvaringa har vi høyrt tidlegare: Vêret blir våtare...

Går det an å fjerne vatn?

Vi hadde ikkje klart oss utan det. Vi brukar det til drikke, til matlaging, vask og bad. Men vatnet kan også vere øydeleggande, som...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE