ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

– Soleis gjer vi det

– Vi jobba på ulike skular og opplevde at det var mykje ny teknologi rundt om i klasseromma. Men kor var innhaldet, spør gründerane...

Eldst i vest, yngst i aust

Om lag kvar tiande grunnskulelærar i landet er over seksti år. I dei vestlandske dalar er lærarstanden eldst. Èin av sju Før helga kom Statistisk sentralbyrå...

114.000 barn hoppar for hjarta

58 prosent av alle norske barneskuler deltar i «Hopp for hjertet» 16. - 27. april.  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen opna konkurransen framfor Stortinget i Oslo...

Treng flinke lærarar

Det ideelle er ein skulesektor der alle lærarar i alle trinn har fem års utdanning, hevdar Per Ramberg, leiar for Program for Lærerutdanning (PLU)...

Unge kan ikkje symja

– Det blir berre verre og verre, seier generalsekretær Bjørn Soleng i Norges Svømmeforbund til NRK. Tal frå Forsvaret viser at tilstanden er aller verst...

Vil ha gym kvar dag

– Vi må auke fysisk aktivitet i skulen for å gje elevane betre læringsgrunnlag og for å førebyggje eventuelle andre livsstilssjukdomar i seinare tid,...

Skal elevar tilsetje læraren sin?

Elevar kan bidra i tilsetjingar av lærarar og skulepersonell. Barneombodet opplever likevel at det er ytterst få skular som tek med elevar i tilsetjingsprosessar. –...

Privatøkonomi inn i skulen?

I ei landsomfattande gransking som Synovate har gjort for DNB seier ni av ti at ungdomsskulen og/eller vidaregåande skule bør formidle kunnskap om bustadlån,...

– Sentraliseringa pressar nynorsk

I skuleåret 2011/12 har kun 12,9 % av elevane i grunnskulen nynorsk som hovudmål. – Sentraliseringa i byane pressar bruken av nynorsk i skulen, jamvel...

No skal innsats telje i gym

– Eg har lytta til dei faglege råda, som mellom anna peikar på at kroppsøving er i ei særstilling sidan det er eit viktig...
ANNONSE

MEIR OM grunnskule

MEST LESE