ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bioteknologirådet

Tema: Bioteknologirådet

Frå Porsgrunn til Göteborg på biogass

– Mannen i gata blir forvirra over begrepa og skjønner ikkje at det er ein enorm forskjell i berekraftsøyemed om ein lagar drivstoff på organisk...

Nynorskhjelp for Osloskulen

– For første gong kan elevane i Osloskolen i år bruke nettsidene våre som fagressurs på eksamen. Vi ønsker alle vidaregåande-elevar som tar Biologi2...

Avviser at menn blir overflødige i framtida

– Måten menneske reproduserer på har endra seg, skriv Anna Smajdor, fyrsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo i ein epost til Framtida.no. Smajdor har forska...

– Donorbarn skal ha rett til å vite

Bioteknologirådet ber òg styresmaktene om å vurdere å opprette ein sentral sædbank som kan organisere tilbodet av donorsæd frå norske og utanlandske donorar til...
ANNONSE

MEIR OM Bioteknologirådet

MEST LESE