ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Aktivitet

Tema: Aktivitet

Ny portal med fritidsaktivitetar for unge

Portalen ungfritid.no, som Frivillighet Norge lanserer 15. april, skal hjelpa barn og unge å finna ein fritidsaktivitet som passar akkurat for dei. På den nye...

Berre éin av fem norske ungdommar er aktive nok

– No er det naudsynt med hastetiltak for å auke den fysiske aktiviteten, særleg for å fremme og for å behalde deltakinga til jenter,...

To timar ekstra aktivitet gir betre skuleresultat

Rapporten Schools in motion har undersøkt effekten to ekstra timar med fysisk aktivitet i skulen kan ha på elevane si læreevne, helse og læringsmiljø....

Ny forsking hevdar at stillesitting kanskje ikkje er så farleg

– Med våre objektive mål finn vi ikkje nokon samanheng mellom stillesitting og helse, men dess meir aktivitet, dess betre helse, seier Turid Skrede...

Tar motorsporten til nye høgder

Denne saka vart først publisert på Ryfylke.net. – Jobben med å skapa eit større miljø og auka aktiviteten i klubben starta alt i fjor. Målet...
ANNONSE

MEIR OM Aktivitet

MEST LESE