Den som trur at den lokale motorsportklubben har kjørt seg fast, må tru igjen. Sauda Motorsportklubb gir gass for nye fartsfulle aktivitetar.

Ingvil Bakka, Ryfylke
Ingvil Bakka, Ryfylke

Denne saka vart først publisert på Ryfylke.net.

– Jobben med å skapa eit større miljø og auka aktiviteten i klubben starta alt i fjor. Målet er å arrangera tre klubbløp i haust, og med dette samla erfaringar til å igjen kunna arrangera større motocrossløp på banen i Sauda, seier Svein Terje Solvang, leiar i Sauda Motorsportklubb.

Les også: Droppa fotball til fordel for motocross

Sauda Motorsportklubb blei etablert tidleg på 2000-talet. Sommaren 2007 fekk klubben omsider den nyutbygde motocrossbanen med støyvollar på Birkelandsmoen formelt godkjent.

Klubben har fleire gonger opp gjennom åra arrangert Vestlandsmesterskap i motocross med godt over 200 deltakarar på startstreken og 4-500 publikummarar på sidelinja.

Les også: Vil motivera jenter til motorcross

Dei siste åra, derimot, har klubben hatt eit langt lågare aktivitetsnivå. Spesielt vanskeleg har det vore å rekruttera nye, unge utøvarar til klubben. Det er fleire år sidan det sist blei arrangert ein større konkurranse på banen på Birkeland.

Les også: Gjev motorundervisning i kulturskulen

– Motocross krev ein del av foreldre, både økonomisk og tidsmessig. Slik sett har det vore enklare å rekruttera folk over 18 år, som sjølv har jobb og pengar til å bruka på sporten, forklarer Solvang

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09
ANNONSE