Politiet varslar fleire tiltak, men oppmodar alle til å feire pride

Nynorsk Pressekontor
Publisert

– Politidistrikta vil ha dialog med lokale pride-arrangørar og setje i verk tiltak basert på gjeldande risikovurderingar, seier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD), i ei pressemelding.

I tillegg til lokal dialog mellom politiet, LHBT+ organisasjonar og andre arrangørar er det halde møte på nasjonalt nivå. PST, Oslo politidistrikt og POD gjennomførte torsdag eit møte med representantar frå mange ramma organisasjonar.

Moderat terrortrussel

Politiets tryggingsteneste (PST) skriv i ein rapport at synlege og forventande tryggingstiltak kan gjere pride-arrangementa til mindre attraktive mål, men at det aukar risikoen for angrep mot mindre sikra område.

– Terrortrusselen i Noreg er moderat, og PST vurderer det framleis som mogleg at vi vil sjå forsøk på terrorhandlingar frå både høgreekstreme og ekstreme islamistar. LHBT+ er i fiendebiletet til både høgreekstreme og ekstreme islamistar, skriv PST i ei pressemelding.

Dei skriv ingenting om kva slags tiltak det kan vere aktuelt å innføre under dei ulike arrangementa. Det vil vere lokale vurderingar som ligg til grunn for sikringstiltaket til politiet ved ulike arrangement.

Bil med regnbogeflagg køyrer i paraden.

Frå prideparaden i Oslo sentrum 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Oppmodar til å feire

Politiet kjem sjølv til å vere synleg under pride og oppmodar samtidig innbyggjarar og medarbeidarar til å gjere det same.

Mann i politiuniform.

Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet. Arkivfoto: Ørn E. Borgen / NTB / NPK

– Politiet vil sjølv flagge med regnbogeflagg på tenestestadene til politiet og delta på ulike arrangement. Vi skal sørgje for at rammene rundt arrangementa i år er varetekne slik at alle kan få ei trygg og god pride-feiring. Politiet oppmodar alle til å markere og feire pride som normalt, avsluttar Vandvik.

Tidlegare er det bestemt at politiet ikkje skal bere uniform ved deltaking som privatpersonar. Vandvik seier politiet er oppteke av å vere synleg og tilgjengeleg, også under pride.

– Avgjerda om at politiet ikkje lenger skal bere uniform i paraden, er teke for å bidra til størst mogleg tryggleik og føreseielegheit for innbyggjarane, seier han.


Foto: Emma Rahmani/baseimage via Canva