1. Siviløkonom (mastergrad) – NHH i Bergen
2 170 søkjarar til 500 studieplassar