Senterungdommen varslar klimakamp på Sp-landsmøte

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Senterungdommen meiner moderpartiet er i ferd med å skrote den noverande olje- og gasspolitikken til partiet og vinke farvel til FNs klimamål, skriv Klassekampen.

– Dette kan farge Sp grått. Og vi skal vere eit grønt parti, seier leiar Andrine Hanssen-Seppola til avisa.

Bakgrunnen for reaksjonen er ei formulering i eit av dokumenta til landsmøtet som sentralstyret i Senterpartiet vil leggje fram. I dokumentet heiter det at Sp vil «vidareutvikle norsk petroleumsindustri ved å leggje til rette for framleis høgt aktivitetsnivå på norsk sokkel».

– Skal nå klimamåla

Senterungdommen meiner formuleringa bryt med den noverande politikken Sp fører på feltet, som mellom anna slår fast at petroleumsforvaltninga og utvinningstempoet på norsk sokkel må vere i samsvar med og bidra til vedtekne klimaambisjonar i Parisavtalen, skriv avisa.

– Vi meiner den føreslåtte formuleringa om å halde oppe eit høgt aktivitetsnivå, er å skrote den noverande Sp-politikken. Vi skal nå klimamåla og er nøydde til å behalde moglegheita for det, seier Seppola, som lovar at Senterungdommen, som har den største delegasjonen på landsmøtet, vil kjempe for at landsmøtet stryk heile formuleringa.

Parlamentarisk nestleiar Geir Pollestad i Sp meiner på si side at den tryggingspolitiske situasjonen gjer kravet frå Senterungdommen uansvarleg. Han skriv i ein sms til avisa at det er feil tidspunkt å stramme inn olje- og gasspolitikken.


Unge og vaksne protesterte i Thessaloniki etter den valdsame togulukka som tok livet av minst 57 personar i slutten av februar. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg