Fleire utsette for Snapchat-utpressing – NorSIS åtvarar

Slettmeg.no har i sommar fått fleire førespurnader frå Snapchat-brukarar som har fått kontoen sin kapra og vorte utsett for utpressingsforsøk.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Brukarar tek kontakt etter å ha mista kontroll over kontoen sin etter at kriminelle har fått tilgang til Snapchat-bileta og videoane deira. Offera blir deretter pressa for pengar for at innhaldet ikkje skal spreiast vidare, opplyser NorSIS, som står bak tenesta.

– Av røynsle veit vi at mange, spesielt unge, har lagra bilete i Snapchat som ofte er av ein svært privat karakter, seier leiar Hans Marius Tessem for Slettmeg.no.

Tilrår totrinnspålogging

NorSIS oppmodar no alle brukarar av tenesta til å skru på totrinnspålogging, men ikkje alle er flinke til å bruke denne metoden for å sikre seg mot angrep. Ifølgje ei undersøking NorSIS har fått gjennomført, bruker knapt fire av ti som veit kva totrinnspålogging er, dette på sine sosiale medium-kontoar.

Samtidig oppgir 7 prosent at dei har opplevd å få ein eller fleire av kontoane sine tekne over dei siste 12 månadene. For dei mellom 18 og 29 år er delen 13 prosent.

Svindlarane bruker ofte dei opne vennelistene til offera på Facebook for å undersøkje kven dei kan true med å leke dei private bileta til.

Ifølgje Tessem får svindlarane tilgang til Snapchat-kontoen til offera mellom anna via phishing-angrep der dei lurer brukaren til å oppgi informasjonen, som til dømes ved falske konkurransar.


Mia Landsem er etisk hackar hjå Orange Cyberdefense. Foto: Orange Cyberdefense