Utval: Regjeringa bør vurdere å flytte 18-25-åringar fram i vaksinekøen

Styresmaktene bør vurdere om aldersgruppa 18–25 år burde prioriterast fram i vaksinekøen, meiner ekspertutval.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I rapporten tilrår Vorland-utvalet styresmaktene å prioritere dei tilgjengelege vaksinane slik at dei har størst mogleg effekt, både for å unngå sjukdomsbyrde og smittespreiing.

Dei meiner dette inneber at regjeringa bør vurdere om aldersgruppa 18–25 år bør prioriterast fram i køen.

– Grunngivinga for dette er både den skeivfordelte tiltaksbyrda gjennom pandemien, mobiliteten og bidraget gruppa har til smittespreiinga, heiter det i rapporten frå Vorland-utvalet.

Unge flyttar på seg

Utvalet er sett ned for å vurdere virusvektorvaksinane til AstraZeneca og Johnson & Johnson.

– Vi meiner det er ein god idé å prioritere denne aldersgruppa, sjølv om dei toler sjukdommen godt. Det nærmar seg sommar og mange unge flyttar mykje på seg, dei byrjar kanskje å jobbe eller studere ein annan stad, seier utvalsleiar Lars Vorland under ein pressekonferanse i samband med framlegginga av rapporten.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og Lars Vorland under ein pressekonferanse måndag. Foto: Berit Roald / NTB /NPK

Vil sjå på det seinare

Helseminister Bent Høie (H) seier han tek innspelet til etterretning, og at dette er noko regjeringa vil ta stilling til på eit seinare tidspunkt.

– Her kjem det òg ei breiare tilråding frå FHI som denne utvalsrapporten òg vil vere ein del av, og det òg kjem ganske snart, seier Høie.


Wenche og barnebarnet Kristine. Foto: Privat , Maja Korbøl