Aldri før har så mange søkt om plass ved universiteta og høgskulane i landet.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 30.05.2022 12:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Siviløkonomutdanninga ved Norges handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkarar har som førstevalet sitt, men den nye bachelorgraden i toll, varehandel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger (UiS) er hakk i hæl på lista over dei mest populære studia. Det er òg det studiet der konkurransen om plassane er hardast.

− Ofte er det dei same studia som er dei mest populære kvart år, men i år er tollutdanninga ein nykommar. Dette er eit spennande samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydelegvis har vore eit etterlengta tilbod. Det er mogleg TV2-serien Toll òg har bidratt til å visa fram kor utruleg spennande og viktig yrket er, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Dei neste på lista over dei mest populære studia er rettsvitskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitskap ved Universitet i Oslo.

Statsråd Henrik Asheim er nøgd med at det er rekordmange søkarar til høgare utdanning. Foto: Stortinget

Hard konkurranse

Tollutdanninga ved UiS er òg det studiet der konkurranse om plassane er klart størst. Det er 59 søkarar med studiet på førsteplass per studieplass. Delstudiet i vernepleie ved VID vitskapleg høgskule, arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og deltidsstudiet i økonomi og leiing ved Oslomet har alle meir enn 20 søkarar per studieplass.

– På ein del utdanningar er konkurransen om studieplassane hard, men sidan regjeringa under pandemien har gitt pengar til å oppretta fleire studieplassar, så er snittet i talet søkarar per studieplass litt lågare enn i fjor. Til hausten er det planlagt 61 673 studieplassar, seier Asheim.

Rekordmange søkarar

I år har over 154 000 søkte om studieplass. Det er 3 304 fleire enn i rekordåret 2020, og ein auke på 2,2 prosent. I tillegg har nesten 13 000 søkte plass på ein fagskule.

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høgare utdanning. Erfaringa frå tidlegare kriser viser at fleire ønsker å utdanna seg når tidene er dårlege. Det såg vi i fjor og det ser vi også i år. For kunnskapsnasjonen Noreg er det gode nyheiter fordi vi treng fleire kloke hovud i alle sektorar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Studium med flest førstevalssøkarar

Studium Lærestad Studiestad Planlagde studie-plassar Søkarar førsteval
Siviløkonomutdanninga NHH Bergen 500 2 221
Toll, vareførsel og grensekontroll UIS Stavanger 35 2 064
Rettsvitskap UIB Bergen 390 1 973
Rettsvitskap (jus), haust UIO Oslo 234 1 928
Arkitekt AHO Oslo 60 1 253
Leiing UIT Alta 800 1 195
Medisin, haust UIO Oslo 120 1 150
Industriell økonomi og teknologileiing NTNU Trondheim 180 1 135
Sjukepleie, Oslo OSLOMET Oslo 477 1 117
Psykologi, haust UIO Oslo 65 1 102
Økonomi og administrasjon, bachelor NTNU Trondheim 310 1 099
Politiutdanning, Oslo PHS Oslo 120 1 094
Sjukepleie, Trondheim NTNU Trondheim 260 1 075
Medisin NTNU Trondheim 155 1 071