Her er det 10,7 søkjarar per studieplass

Politihøgskulen har nesten ein firedel fleire søkjarar enn i fjor.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Heile 4.284 søkjarar kjempar om 400 studieplassar på Politihøgskolen i år. Det er 23,9 prosent fleire søkjarar enn i fjor.

Talet er i tillegg det høgaste sidan 2018.

Høg interesse over fleire år

I 2020 var det 8,6 søkjarar til kvar av dei 400 studieplassane. I år er det tilsvarande talet 10,7 søkjarar per studieplass. Det gler Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleiar for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

– Det er positivt å sjå at endå fleire har lyst å bli politi. Interessa for utdanninga har vore høg i mange år, samfunnsoppdraget og politiyrket blir nok oppfatta som viktig. Så kan jo søkjartala svinge noko frå år til år. Vi antek at noko betre moglegheiter for å komme raskare ut i jobb etter enda utdanning kan vere ein faktor som har påverka søkjarinteressa no, seier ho.

For sjette året på rad har delen kvinnelege søkjarar stige. I år er kvinnedelen på rekordhøge 56,8 prosent.

– Vi nærmar oss no ei kjønnsfordeling vi kjenner igjen frå høgare utdanning elles. Innan høgare utdanning har kjønnsfordelinga lenge vore cirka 60 prosent kvinner og 40 prosent menn, seier Framaas.


Les også yrkesspalta med Nadia frå Nattpatruljen: – Politiet skal spegle att samfunnet og har behov for folk med fleire typar bakgrunn

Nadia Kråkenes arbeider i dag som etterforskar i Politiet. Foto: Privat