Forsvaret sørgjer for at alle soldatar som treng det, skal få gratis bind og tampongar, skriv Forsvarets Forum.
NPK-NTB
NPK-NTB
Hærsjef Lars Lervik Foto: Jens Inge Furu/Forsvaret

– Vi vil rekvirere det gjennom forsyningssystemet, slik som vi gjer med kakao og skokrem, seier hærsjef Lars Lervik til bladet.

Linnea Huseby Røbech, hovudtillitsvalt for Hæren, har uttalt at soldatane bør få til dømes bind og tampongar i felt, slik som det er med mat og andre forbruksartiklar. Ho får ros av sjefen for Hæren for å ha teke opp temaet.

– Vi har hatt ein rask gjennomgang av saka, og Hæren vil umiddelbart setje i gang tiltak for å sikre at bind og tampongar blir tilgjengeleg for soldatane i garnison og felt, seier Lervik.


– Det er viktig å gjenopprette verdigheit, påpeikar Lindah Chido Matsapa, som håpar å også bryte tabuet kring menstruasjon i Zimbabwe.  Foto: Privat/Ingvild Eide Leirfall

LES OGSÅ

ANNONSE