Rekordmange førespurnader om eteforstyrringar

Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS) fekk nesten 11.000 førespurnader i fjor. Det er 13 prosent fleire enn året før og det største talet nokosinne.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Ved alle dei lokale sentera til ROS fortel rådgivarar at stadig yngre barn kjem til samtale, med meir alvorleg sjukdom og ofte tilleggsproblematikk som angst og depresjon, melder organisasjonen. Fleire av sentera har hatt så stor pågang at dei har måtta operere med ventelister.

– ROS opplever ein enorm auke i førespurnader frå barn og unge som strevar med forholdet sitt til mat, kropp og vekt, seier fagleg ansvarleg Line Orvedal.

Organisasjonen svarte på nesten 4.000 førespurnader på chattenesta i fjor – 25 prosent fleire enn i 2019.


– Eg fekk ofte høyre at eg var feit. Til slutt sa eg det til meg sjølv også. Det var ikkje mine ord eller tankar, men eg gjorde dei til mine, fortel Daniel Spjeld. Foto: The Human Aspect og Matias Hagen