Ein einstemmig valkomité i Unge Venstre har innstilt Sondre Hansmark til attval som leiar i endå eit år.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Eg takkar så mykje for tilliten. No er det berre eit år til valet, og eg vil bidra til å gjere Venstre til den store vinnaren av valet, seier Sondre Hansmark i ei pressemelding.

Hansmark vart valt til leiar av Venstres ungdomsparti i 2017.

– Eg gler meg til å samarbeide med Venstres nye leiing for å kutte i klimagassutslepp, gi elevar meir fridom i skulen og gjennomføre ei rusreform, seier Hansmark.

Komiteen har òg innstilt Ane Breivik som 1. nestleiar. Ho er òg leiar av Bergen Venstre. Benedicte Bjørnås blir innstilt som 2. nestleiar.

ANNONSE