Treningssentra er opna: Lovar trygg trening etter tre stengde månader

Med hyppig vasking, færre på gruppetimar og auka avstand mellom tredemøllene meiner treningssentera i landet dei kan tilby trygg og smittefri trening framover.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Dette er som å feire 17. mai, nyttår, julaftan og bursdag på ein gong! Dette er verkeleg ein gledas dag, fastslår ei entusiastisk Wenche Evertsen, landssjef i Sats Noreg, Noregs største treningskjede.

Etter tre månaders nedstenging fekk treningssentera i landet endeleg lov til å opne dørene måndag.

– Heilt trygt

Med ei rekkje nye tiltak og ein ny bransjestandard på plass, skal det vere heilt trygt å trene, seier Kjersti Oppen, bransjedirektør i Virke trening til NTB.

– Etter at Finland og Sverige gjenopna treningssentera tidlegare i vår, har det heller ikkje vore nokon kjende smittetilfelle, seier Oppen.

To meter avstand ved hard trening

Blant tiltaka i smitterettleiaren er:

  • Færre deltakarar på gruppetimane.
  • To meters avstand ved hard trening, som kondisjonstrening. Éin meters avstand ved moderat trening som yoga, pilates og styrke.
  • Trening der ein byter utstyr eller er fysisk nær kvarandre, som sirkeltrening og boksing, går ut.
  • Barnepass går ut.
  • Berre annakvar tredemølle i bruk for å få nok avstand.
  • Hyppigare vasking.

Trafikklys viser kapasitet

– Framover vil det bli eit lagspel mellom dei tilsette våre og medlemmene for å klare å overhalde smitterettleiaren, akkurat som elles i samfunnet. Vi er heilt avhengig av at medlemmene er flinke til å halde avstand og vaske utstyr etter seg. Samtidig kjem vi til å vaske meir og hyppigare, og vi vil ha folk ute på golvet og passe på at folk held avstand og vaskar. Vi vil nok bli litt strengare enn vanleg, men vi skal vi ikkje vere eit smittepoliti, så vi må stole på at medlemmene tek delen sin av ansvaret, seier Wenche Evertsen i Sats.

Sats-kjeda, som står bak Sats- og Fresh Fitness-sentera, har òg innført ei ny løysing på nett og i sin app som viser kapasiteten på sentera ved hjelp av grønt, gult og raudt lys.

– Dersom det er raudt lys, kan ein risikere å måtte stå i kø for å sleppe inn. Målingar viser at det er gjerne på ettermiddagen rundt klokka 17, at det er mest folk. Men viss ein kan dryge treninga litt, eller komme litt før, så er det normalt færre folk, seier Evertsen.

Sats har òg opna for at medlemmene kan trene på alle sentera til kjeda fór på den måten å bidra til å spreie medlemmene på dei mest hektiske tidspunkta.

20.000 permitterte tilsette

Samtidig som gleda over gjenopninga er stor i bransjen, slit mange senter tungt etter tre månader med stengde dører.

20.000 tilsette i bransjen har vore permitterte.

– Det har heilt klart vore det tøffaste bransjen har gått gjennom nokon gong. I den siste medlemsundersøkinga vår opplyste ein av fire at dei hadde likviditetsutfordringar, og 45 prosent var usikre på om dei kunne utbetale feriepengar. Blant Virkes medlemmer er det treningsbransjen som oppgir at dei har hatt det aller vanskelegast, fortel Kjersti Oppen.

At sentera gjenopnar rett inn i ferietida, som er lågsesong for bransjen, kombinert med færre kundar enn før, gir mange ein tøff start.

– Vi vil sjå det fulle bildet først til hausten, men det er nødvendig å vere veldig merksam på problema som bransjen har. Tre av fire trur ikkje at aktivitetsnivået vil vere tilbake til normalt før tidlegast ved utgangen av året, seier ho.

Foto: Sergio Pedemonte/ Unsplash