NTNU har tidlegare avlyst utveksling utanfor Europa i haust. No er kanselleringa utvida til å gjelde land i Europa.
NPK-NTB
NPK-NTB

Avgjerda skjer med grunnlag i ansvaret NTNU har for eigne studentar på utveksling, og fordi NTNU set helsa til studentane først, heiter det i universitetets eiga grunngiving.

Fleire av institusjonane som samarbeider med NTNU, har varsla digital undervisning hausten 2020. Det gjer òg at det er vanskeleg for universitetet å føresjå korleis studietilbodet for utvekslingsstudentane vil bli – uavhengig av eventuelle endringar i UDs reiseråd.

NTNU har samtidig opna opp for å søkje om utveksling våren 2021.

ANNONSE