Du får ikkje erstatning for reisefrykt

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Reisefrykt gir derimot ikkje erstatning om du avbestiller ein planlagt tur.

– Vi forstår at mange er redde for å bli smitta på flyplassar og fly, men ein får ikkje erstatning for generell reisefrykt, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Dersom du skulle få koronavirus på reisa, dekkjer dei legeutgifter, medisin og utsett reise på lik linje med annan akutt sjukdom.

– Føresetnaden er at du ikkje har reist til eit land som UD og vi rår frå å reise til.

Kina og Italia blir dekt

Tryg dekkjer avbestilling for reiser til Kina og Hongkong som er gjort før UDs reiseråd vart publisert 25. januar i år.

I tillegg har Tryg utvida avbestillingsdekninga til å gjelde Lombardo- og Veneto-regionane i Italia.

Avbestillingsdekninga gjeld reiser med avreisedato til og med 15. mars.

Ikkje erstatning om du må i heimekarantene

– Skulle du bli halden tilbake av lokale styresmakter og bli sett i karantene, blir dette dekt over reiseforsikringa som sjukdom på reise, så sant du kan vise dokumentasjon frå lege eller offentleg helsevesen, seier Irgens.

Dersom arbeidsgivar pålegg karantene heime i Noreg, vert dette ikkje erstatta, og reiseforsikringa dekkjer ikkje tapt arbeidsforteneste.

Ein mann med maske i ei folketom gate i morgonrushen i Beijing sist fredag. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein