Quiz: Kor mykje samisk kan du?

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vi feirar samefolkets dag med å teste ferdigheiter i samisk. I quizen til språkforskar Trond Trosterud ved UiT Noregs arktiske universitet kjem du ikkje i mål med nokre tilfeldige nordsamiske gloser – her lyt du også ha kjennskap til sørsamisk og lulesamisk.

Åtvaring: Den er nok litt vanskeleg. Tek du imot utfordringa?

Resultat:  

Vurdering: