Quiz: Sørsamisk gloseprøve

Bente Kjøllesdal
Publisert
Oppdatert 28.10.2019 14:10

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sørsamisk er eitt av dei tre offisielle samiske språka i Noreg. Dei to andre er lulesamisk og nordsamisk (som Framtida.no har laga quiz til også, sjølvsagt: her og her).

UNESCO klassifiserer sørsamisk som eit alvorleg truga språk. Sidan det er få som snakkar språket og lange avstandar mellom dei, er det vanskeleg å drive språkarbeid.

Kor mange gloser klarar du å kjenne att?

Resultat:  

Vurdering:  

 

Om denne quizen vart for enkel for deg, så kan du prøve deg på samisk-quiz for dei vidarekomne. Åtvaring: Her kjem du ikkje i mål med berre sørsamiske gloser.

Nell Mathea Nygård Mjøen (15) og mora Lis Mona Mjøen (47) lærer seg samisk saman og er begge like ivrige over å finna tilbake til språket som oldemor og bestemor ikkje fekk snakka.