Den svenske 17-åringen har sett seg lei av folk som misbrukar namnet hennar og skulestreikarane for eiga vinning.
Andrea Rygg Nøttveit

– Namnet mitt og #FridaysForFuture-rørsla vert stadig vekk misbrukt i kommersielle samanhengar utan noko som helst samtykke.

Det skriv klimaaktivist Greta Thunberg på sin offisielle Instagram-konto.

Åtvarar mot falske aktørar

Den svenske 17-åringen forklarar at det har blitt misbrukt til marknadsføring, sal, pengeinnsamlingar og for å kome i kontakt med profilerte menneske.

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Impostors, trademarks, commercial interests, royalties and foundation… First: Unfortunately there are still people who are trying to impersonate me or falsely claim that they “represent” me in order to communicate with high profile people, politicians, media, artists etc. Please be aware that this is happening and be extremely suspicious if you are contacted by ”me” or someone saying they ”represent” me. I apologize to anyone who has been contacted – and even misled – by this kind of behavior. Second: My name and the #FridaysForFuture movement are constantly being used for commercial purposes without any consent whatsoever. It happens for instance in marketing, selling of products and people collecting money in my and the movement’s name. That is why I’ve applied to register my name, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc as trademarks. This action is to protect the movement and its activities. It is also needed to enable my pro bono legal help to take necessary action against people or corporations etc who are trying to use me and the movement in purposes not in line with what the movement stands for. I assure you, I and the other school strikers have absolutely no interests in trademarks. But unfortunately it needs to be done. Fridays For Future is a global movement founded by me. It belongs to anyone taking part in it, above all the young people. It can – and must – not be used for individual or commercial purposes. And third: together with my family I’m setting up a foundation. It’s already registered and existing, but it not is not yet up and running. This is strictly nonprofit of course and there are no interests in philanthropy. It is just something that is needed for handling money (book royalties, donations, prize money etc) in a completely transparent way. For instance, taxes have to be paid before we can give them away to specified purposes and charities. This takes a lot of time and work, and when the foundation is fully up and running I will tell you more. The foundation’s aim will be to promote ecological, climatic and social sustainability as well as mental health. Love/ Greta

Et innlegg delt av Greta Thunberg (@gretathunberg)

Thunberg åtvarar følgjarane sine mot folk som misbrukar namnet hennar og har sett seg nøydd til å søka om å varemerkeregistrera både sitt eige namn, Fridays For Future og det svenske Skolstrejk för klimatet.

I same melding fortel Thunberg at familien har valt å oppretta eit fond, for å sikra gjennomsiktigheit i økonomien. Ho forsikrar om at det er ikkje-kommersielt, men naudsynt for å handtera pengar frå til dømes boksal, donasjonar og prispengar.

250.000 kroner til klimasøksmålet

Då Greta Thunberg og Natur og Ungdom fekk Fritt Ords pris 2019 valde den svenske klimaaktivisten å donere sin del av prispengane – 250.000 norske kroner – til klimasøksmålet mot den norske staten. 

Førre veke var dommen i ankesaka klar. Miljørørsla ved Natur og Ungdom og Greenpeace tapte i andre runde av klimasøksmålet, men ankar til Høgsterett.

Frå venstre: Greenpeace-leiar Frode Pleym, leiar i Naturvernforbundet Silje Lundberg, Aud Nordø frå Greenpeace, Runa Røed frå Greenpeace, Åsa Braut Bache, Lea Justine Nesheim, og Gaute Eiterjord, som er tidlegare leiar av Natur og Ungdom, Halvard Raavand (Greenpeace), Haldis Helle (Natur og Ungdom), Mari Seilskjær (Koalisjonen klimasøksmål Arktis) FOTO: Thor Due/Natur og Ungdom
ANNONSE