Regjeringa vil merke all reklame med retusjerte personar. Barne- og familieministeren trur det vil bidra til å redusere kjensla barn og unge har av kroppspress.
NPK-NTB
NPK-NTB

I forslaget, som no blir sendt ut på høyring, heiter det at om kroppen til personen i reklamen har vorte justert, må reklamen merkast som retusjert.

Dette inneber endringar i marknadsføringslova.

Tiltak for å redusere kroppspress

– Barn og unge blir utsette for eit betydeleg kroppspress gjennom sosiale medium og reklame. Å kjenne på kroppspress kan ha noko å seie for den psykiske helsa til barn og unge. Forslaget om å merke retusjert reklame er eitt av fleire viktige tiltak for å redusere kroppspresset blant barn og unge, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kun stillbilete, ikkje reklamefilmar

Barne- og familiedepartementet opplyser at kravet om merking vil gjelde reklame på norske nettsider, i blad, aviser og liknande.

Kravet vil gjelde stillbilde, men ikkje reklamefilmar, og ramme all reklame som rettar seg mot norske forbrukarar, uavhengig av om avsendaren er norsk eller utanlandsk.

Les også: Aksjonistar: – Det skal ikkje vere kjemperetusjerte bilder av jenter i bikini rett ved busstoppen til ungdomsskolen. Det er ikkje bra for nokon, seier ho.

Oppdatert: måndag 2. desember 2019 13.34

LES OGSÅ

ANNONSE