Arbeidarpartiet er samde med fire raudgrøne parti og Folkeaksjonen nei til meir bompenger om eit valteknisk samarbeid i Stavanger, som har vore styrt av Høgre i 24 år.
NPK-NTB
NPK-NTB

Forhandlingane mellom Arbeidarpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, SV, Raudt, Senterpartiet og Folkeaksjonen nei til meir bompenger (FNB) starta valkvelden og heldt fram dagen etter.

Tysdag kunngjorde dei seks partia at dei vil samarbeide om fordeling av posisjonar.

– Vi har i dag vore i samtalar i fleire timar og vorte samde om ein valteknisk avtale så langt, der vi er samde om å forhandle fram ein politisk plattform, sa Arbeidarpartiets ordførarkandidat Kari Nessa Nordtun på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

Avtalen inneber at dei seks partia vil samarbeide om å peike ut ordførar, varaordførar og leiarar for dei ulike utvala og styra. Nordtun opplyser at dei òg har byrja å diskutere saksområde, men ville ikkje gå inn på detaljar om dette.

– Posisjonar til slutt

Sidan Nordtun er leiaren av det største partiet i samarbeidet, er det ikkje unaturleg om ho blir ordførar. Men det kunne ho ikkje bekrefte tysdag.

– Det er for tidleg å seie noko om det, vi kjem til å ta dei politiske posisjonane til slutt, seier Nordtun til Stavanger Aftenblad.

Dei seks partia vil få 38 av 67 mandat i det nye kommunestyret.

Høgre har styrt Stavanger i 24 år, men partiet og samarbeidspartnarane har mista grepet om makta ved valet i år. Partiet gjekk tilbake 5,9 prosentpoeng frå førre val og fekk ei oppslutning på 23,1 prosent.

Arbeidarpartiet gjekk òg tilbake (-1,6 prosentpoeng) og enda på 25,4 prosent. FNB gjorde eit brakval med 9,3 prosent av stemmene (+5,2) og ligg an til å få seks mandat i det nye bystyret.

Bompengemotstanden aukar

FNB gjorde eit brakval med 9,3 prosent av stemmene (+5,2) og ligg an til å få seks mandat i bystyret.

– Vi har hatt fruktbare samtalar, seier FNBs Frode Myrhol, som er spent på om dei klarer å få til eit samarbeid.

– Hittil har det sett bra ut, seier han, men han ville ikkje gå inn i politiske saker.

Han hadde òg samtalar med Høgres John Peter Hernes under valnatta og uttalte etterpå at han trudde Høgre måtte strekkje seg lenger enn Ap.

Stavanger blir slått saman med Finnøy og Rennesøy til ein ny kommune frå 1. januar. Det blir den fjerde største kommunen i landet.

ANNONSE