Onsdag la utdanningspolitisk talsperson i partiet fram representantforslag om saka.
Bente Kjøllesdal

– Vi er opptekne av at begge målformer skal vere tilgjengelege og praktisk mogeleg å bruke i Noregs land. Vi har registrert at studentar synest at nynorsk ikkje er like lett å ta i bruk mange stader, seier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) til Framtida.no.

– Det vil vi ta tak i ved å utfordre samskipnadane til å ta i bruk målforma.

I spørjetimen onsdag fremja Strand, som er utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, representantforslag om at mållova også skal gjelde studentsamskipnadane.

Representasjonsforslaget kan du lese her.

Dette gjorde ho på vegner av seg sjølv, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Åslaug Sem-Jacobsen.

Vil løfte saka vidare

Det er naturleg å byrje med studentsamskipnadane om ein skal sikre nynorsktilgangen for studentane, meiner Marit Knutsdatter Strand (Sp). Foto: Stortinget.

– Det handlar om at studentar skal oppleve at vi tek tak i språkrettane deira, seier stortingsrepresentanten.

Strand var ein av politikarane som tidlegare i år mottok brev frå Norsk Målungdom. Organisasjonen sende brev til forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og medlem i utdannings- og forskingskomitéen på Stortinget, der dei oppmoda om at også studentsamskipnadar lyt halda seg til mållova.

Per no er samskipnadane, ifølgje Lov om studentsamskipnader, eksplisitt unnatekne å fylgje mållova.

Strand rosar målungdomen for initiativet og for å løfte problemstillinga:

– Eg ser no som stortingspolitikar at dette er ei sak eg vil vere med å løfte vidare.

No håpar Senterpartipolitikaren at forslaget vert godt teke imot av studentskipnadane, og at ei eventuell høyring fører til sterke innspel.

Les også meiningsinnlegget: Studentsamskipnadene må sjå nynorskstudenten

Frukter av arbeidet?

– Vi synest det er veldig stas at det vert teke opp som eit representantforslag! seier leiar i Norsk Målungdom, Fredrik Hope.

Hope fortel Framtida.no at målungdomen har vore i møte med fleire representantar frå Senterpartiet, Strand inkludert.

Leiar i Målungdommen, Fredrik Hope, er glad for tiltaka for å betra kåra for nynorsken i Rogaland. Foto: Norsk Målungdom/Anna Sofie Ekeland Valvatne
Leiar i Norsk Målungdom, Fredrik Hope, kan hauste fruktene av brevskrivingsarbeidet. Foto: Norsk Målungdom/Anna Sofie Ekeland Valvatne

Målungdomleiaren fortel at målet er å sikre studentar eksponering for nynorsk og mogelegheit til å halde på sitt eige skriftspråk:

– Hovudpoenget handlar om at det er er ein overgang for mange studentar som kjem frå trygge nynorskområde til bokmålsbyar der det er lite nynorsk i kvardagen.

Norsk Målungdom har tru på at dersom fleire møter skriftspråket sitt rundt seg vil færre byte når dei vert studentar.

Leiaren seier det nok finst fleire måtar å gjere dette på, men studentsamskipnadane er ein naturleg inngang.

– Studentsamskipnadane er tilsvarande det offentlege. Dei har mange statlege oppgåver og får statleg støtte. Dei er særlovsselskap som Vinmonopolet. Studentsamskipnadane er ein synleg aktør i studentkvardagen, og då bør ein kunne vente at dei skal ta i bruk ein viss del nynorsk og følgje staten si mållov, seier Fredrik Hope.

Les også: Norsk Målungdom vil gje meir makt til Språkrådet

Oppdatert: onsdag 10. april 2019 16.16

LES OGSÅ

ANNONSE