Redusert forbruk av raudt kjøtt er spådd å bli ein av dei største mattrendane i år. Likevel svarar berre 29 prosent i Noreg at dei har planar om kjøttkutt.
NPK-NTB
NPK-NTB

Sentio Research Noreg har gjennomført ei undersøking på oppdrag frå Nationen og stilt spørsmålet: «Verdshelseorganisasjonen åtvarar mot å ete for mykje raudt kjøtt. Planlegg du å redusere inntaket av raudt kjøtt i 2019?».

Blant det representative utvalet svarar heile 67 prosent at dei ikkje har planar om å ete mindre raudt kjøtt, endå så trendy det har vorte. 29 prosent seier dei har kuttplanar.

Menn på landsbygda er dei som i minst grad har planar om å kutte ned på kjøttetinga, mens kvinner i Oslo ligg i andre enden av skalaen.

Les også: Studie viser at kutt i kjøt og mjølk minskar miljøavtrykket

Klimavenleg og solidarisk

Seniorforskar Egil Petter Stræte ved Ruralis slår fast at det uansett er supertrendy å redusere kjøttinntaket og påpeikar at folk i byane oftare heng med på trendar. I tillegg til at det lenge har vore påpeika at det er bra for helsa, blir det no framheva to nye poeng.

– Den nyaste trenden handlar om at ein reduksjon i forbruk av raudt kjøtt er bra med tanke på klimagassutsleppa og dermed positivt med tanke på klimaendringane, seier Stræte.

– Det tredje er i eit globalt utjamningsperspektiv, som handlar om fordelinga av gode i verda, at forbrukarane vil redusere kjøttforbruket i solidaritet med andre land, seier han.

Les også: Kvifor et folk meir kjøt enn nokon gong i Vietnam?

Har du tenkt å ete mindre raudt kjøt i 2019?

Har du tenkt å ete mindre raudt kjøt i 2019?

Ja25
Nei27
Veit ikkje8
Eg et ikkje raudt kjøt!4
Svar totalt: 64
ANNONSE