Ein kraftig auke i overdosedødsfall og avrettingar for narkotikalovbrot er nokre av konsekvensane av FN sin strategi mot narkotika dei siste ti åra, viser ein rapport.
Beate Haugtrø

FN sin narkotikastrategi dei siste ti åra har vore ein fiasko, ifølge ein stor rapport frå The International Drug Policy Consortium (IDPC). Det skriv CNN, som viser til rapporten Taking Stock: A decade of drug policy.

IDPC som har gitt ut rapporten, er eit globalt nettverk av 177 ikkje-statlege organisasjonar, og består av blant anna akademikarar og tenketankar,. Nettverket fokuserer på tema knytt til narkotikaproduksjon, handel og bruk.

Målet deira er å fremme ein objektiv og open debatt om effektiviteten, retninga og innhaldet i narkotikapolitikken på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Les også: Canada legaliserer marihuana

Negative effektar på helse og menneskerettar

Rapporten frå IDPC hevdar at FN sin innsats for å eliminere det illegale narkotikamarkedet innan 2019 gjennom ei «krig mot narkotika» -tilnærming har hatt liten effekt på global forsyning.

Derimot har strategien hatt negative effektar på helse, menneskerettar, tryggleik og utvikling.

Ifølge rapporten har narkotikarelaterte dødsfall auka med 145% i løpet av de siste ti åra, med over 71 000 overdose-dødsfall berre i USA i 2017.

Minst 3940 personer vart avretta for narkotikalovbrot rundt om i verda dei siste 10 åra, medan narkotikaaksjonar på Filippinene har resultert i rundt 27.000 drap utan rettssak.

Med bakgrunn i desse tala oppmodar no The International Drug Policy Consortium om at FN vurderer ein annan narkotikastrategi dei neste 10 åra, fram mot eit toppmøte i mars 2019 i Austerrike, skriv CNN.

– Denne rapporten er nok ein spiker i kista for krigen mot narkotika, seier Ann Fordham, administrerande direktør i IDPC.

Les også: Fleire vel marihuana framfor alkohol og sigarettar

ANNONSE