Sidan i fjor har isfonna Juvfonne i Jotunheimen minka med rundt 20 meter.
NPK-NTB
NPK-NTB
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har denne veka starta målingane av ti isbrear og isfonna Juvfonne for å sjekke nøyaktig kor mykje snø som har forsvunne i varmen i sommar, skriv NRK.

Måler på same tid kvart år

– Vi kan sjå at Juvfonne har minka med omtrent 20 meter frå i fjor. Akkurat her var det opphavleg meir snø enn normalt, så det var gunstige forhold for å halde på litt av snøen, men det har breen ikkje gjort, og vi er berre halvvegs i sesongen, seier isbreforskar Liss Marie Andreassen.

NVE gjer målingane på same tid kvart år for at det skal vere enkelt å samanlikne.

– På dei tre neste breane som eg skal måle i Jotunheimen, var det mindre snø enn normalt. Der må vi rekne med at det har vore ei enda større smelting, seier Andreassen.

Det endelege resultatet kjem når alle målingane er ferdige i september.

Les også: Full retrett for norske isbrear?

ANNONSE