Ny forskrift skal stogge mikroplastspreiing frå fotballbaner

Miljødirektoratet ynskjer påbod om fysisk barriere kring kunstgrasbanene.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Ny forskrift skal stogge mikroplastspreiing frå fotballbaner

Fotballbaner som nyttar gummigranulat, små svarte gummikuler, er den nest største kjelda til utslepp av mikroplast i Noreg. Kvart år blir minst 1.500 tonn gummigranulat spreidd frå kunstgrasbaner og ut i naturen, fortel Miljødirektoratet.

– Mange idrettsklubbar gjer alt ein innsats for å hindre utslepp av mikroplast, men meir må gjerast. Det er mogleg å redusere utsleppa med opp mot 98 prosent frå slike baner, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Les også: Idrettsklubb investerer for å hindre spreiing av mikroplast

Vil ha fysiske barrierar rundt banene

Direktoratet foreslår no ei forskrift som gir klarare reglar for kva som må gjerast for å unngå at gummikulene kjem på avvege. Eitt av forslaga i forskrifta er krav om ein fysisk barriere rundt bana.

– Tiltaket er effektivt, men kan bli kostbart å gjennomføre, seier Hambro.

Miljødirektoratet foreslår også at snøen frå kunstgrasbaner ikkje skal lagrast utanfor banene, men på delar av bana eller i eigne snødeponi som sikrar at kulene ikkje forsvinn.

Miljødirektoratet veit ikkje kor mange av banene som i dag heilt eller delvis tilfredsstiller krava som blir vurderte i den nye forskrifta.

Forslaget til forskrift er sendt til Klima- og miljødepartementet og blir sendt på høyring til hausten.

Les også: Slik vil Natur og Ungdom setja fart på kampen mot plast