Råder barna til å ta over garden, men trur ikkje dei vil

To av tre bønder vil anbefale barna sine å ta over garden. Samstundes svarer 40 prosent at dei trur det er "lite sannsynleg" eller "usannsynleg" at etterkomarane vil gjere det.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Det kan ha mange årsaker, men det har nok noko å gjere med at det er mange moglegheiter her i verda, seier Haavard Elstrand, landbruksdirektør i Hedmark til Nationen.

Han seier at det ikkje er like opplagt i dag at barn skal overta garden etter foreldra, men meiner det er gledeleg at så mange som 67 prosent vil anbefale dei å gjere det.

Dei mest optimistiske driv med mjølkeproduksjon

Dei mest optimistiske driv med mjølkeproduksjon. Foto: Kyle Spradley/CC BY-NC 2.0

Rapporten frå Hedmark og Oppland viser at hovudproduksjonen på garden også har noko å seie for kor optimistiske bøndene er for framtida.

74 prosent av dei som driv med mjølkeproduksjon meiner det er sannsynleg at nokon i familien vil vidareføre drifta, medan dei som driv med planteproduksjon, inkludert poteter og grønsaker, er mindre optimistiske.

Der trur over halvparten at det er lite sannsynleg at etterkomarane vil overta.