To av tre bønder vil anbefale barna sine å ta over garden. Samstundes svarer 40 prosent at dei trur det er "lite sannsynleg" eller "usannsynleg" at etterkomarane vil gjere det.
Nynorsk Pressekontor

– Det kan ha mange årsaker, men det har nok noko å gjere med at det er mange moglegheiter her i verda, seier Haavard Elstrand, landbruksdirektør i Hedmark til Nationen.

Han seier at det ikkje er like opplagt i dag at barn skal overta garden etter foreldra, men meiner det er gledeleg at så mange som 67 prosent vil anbefale dei å gjere det.

Dei mest optimistiske driv med mjølkeproduksjon

Dei mest optimistiske driv med mjølkeproduksjon. Foto: Kyle Spradley/CC BY-NC 2.0

Rapporten frå Hedmark og Oppland viser at hovudproduksjonen på garden også har noko å seie for kor optimistiske bøndene er for framtida.

74 prosent av dei som driv med mjølkeproduksjon meiner det er sannsynleg at nokon i familien vil vidareføre drifta, medan dei som driv med planteproduksjon, inkludert poteter og grønsaker, er mindre optimistiske.

Der trur over halvparten at det er lite sannsynleg at etterkomarane vil overta.

Oppdatert: tysdag 19. juni 2018 13.14

LES OGSÅ

ANNONSE