Undersøking: 13.500 studentar har opplevd seksuell trakassering

Éin av tjue av norske studentar har opplevd seksuell trakassering, viser ei ny undersøking. 28 prosent av trakasseringa kjem frå forelesarar eller rettleiarar.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Undersøkinga er utført av Sentio på vegner av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Blant studentane svarar 6 prosent av kvinnene og 3 prosent av mennene at dei har opplevd seksuell trakassering.

Mats Johansen Beldo, leiar i Norsk studentorganisasjon (NSO), krev meir pengar til studentane i statsbudsjettet for 2018.

Mats Johansen Beldo, leiar i Norsk studentorganisasjon (NSO). Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

– Det skal vere nulltoleranse. Målet er at ingen skal ha opplevd seksuell trakassering i samband med studiane, først då har vi lykkast, seier Mats Beldo, leiar for NSO, til avisa.

Blant dei 5 prosentane som har opplevd seksuell trakassering, er det 71 prosent som opplyser at det er frå medstudentar, 12 prosent svarar forelesar eller rettleiar, og 16 prosent svarar begge deler.

2 prosent av studentane svarar at dei ikkje veit om dei har vore utsett for seksuell trakassering.

Undersøkinga består av eit utval på 1.035 studentar og har ein feilmargin på mellom 1,9 og 3,1 prosent. (©NPK)