Gullbarbie-kåring: Ungdom meiner Bik Bok er verst

18.000 ungdom har stemt. Bik Bok er kåra til årets Gullbarbie med 65 prosent av stemmene.

Frode Grimelid
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Eg forventar at Bik Bok lyttar til ungdom og kundane sine, at dei tar til seg kritikken, og at dei skjerpar seg.

Det seier Øystein Kolstad Kvalø, leiar i Press. Organisasjonen har sidan 2010 kåra årets Gullbarbie. Prisen går til den reklame- eller medieaktøren som er «best på å få ungdom til å føle seg verst» gjennom einsidge skjønnheitsideal, gammaldagse kjønnsroller og seksualisering.

Klar vinnar

I grunngjevinga si skriv Press at Bik Bok har utmerka seg som ein versting fordi dei framstiller einsidige ideal for å selge klede til unge jenter. I 2017 hadde Bik Bok ifølge Press store reklameplakatar som var umogleg å unngå i bybildet, noko dei meiner påverkar unge i stor grad. Dei meiner også at ideala vert spegla i storleiken på kleda, då det ikkje finst ulike storleikar som passar for eit mangfald av kroppar.

Leiar i Press, Øystein Kolstad Kvalø. Foto: Press

– Gjennom marknadsføring og urealistiske storleikar, får Bik Bok unge jenter til å føle seg dritt. Det er ikkje greit å halde på på ein måte som gir unge dårleg psykisk helse, seier Kvalø.

I år gjekk 693 av 855 nominasjonar til Bik Bok. Av dei over 18.000 ungdommane som røysta, røysta nær 65 prosent på Bik Bok.

– Har kåringa nokon effekt?

– Vi har sett eit aukt medit, til dømes hos Hennes & Mauritz. Vi kan sjå at dei er meri medvitne ansvaret sitt, og at dei har prøvd å fremme eit større mangfald, men det er framleis ein veg å gå, seier Kvalø.

– Mange kjenner press

Press har nyleg fått laga ein rapport der det kjem fram at 68 prosent av jentene og 52 prosent av gutane i undersøkinga vil endre noko ved utsjånaden sin. 43 prosent av jentene seier at dei er misnøgde med eigen utsjånad.

– Tala viser at mange føler på eit kroppspress og tenker mykje på kropp, mat og trening. Ungdommane i undersøkinga seier ofte at det er dei sjølve som må endre eigen tankegang, men eg vil tydeleg streke under ansvaret som reklame- og mediebransjen har, seier Kvalø.

Har jobba med storleik i mange år

Då nominasjonen var klar, svara Emma Hedman, marknadssjef i Bik Bok, dette:

– I Bik Bok har vi jobba med storleiksproblemtikken i mange år. Storleikane våre skal vere relevante for målgruppa vår, som er alle jenter i alderen 16-25 år. Vi får mange positive tilbakemeldingar på storleikane våre, men når vi no opplever at nokon blir lei seg og opplever seg ekskludert, er det noko vi må sjå nærare på.

– At vi framstiller einsidige ideal for unge jenter er vi ikkje samde i. I kommunikasjonen vår, ser du flotte jenter, med ulik fasong og storleik. Kommunikasjonen vår er laga for jenter av jenter, avslutta Hedman i Bik Bok den gongen.

Her kan du lese kva Bik Bok svarar i dag: Bik Bok lovar endring etter Gullbarbie