Ifølgje NHOs kompetansebarometer svarar seks av ti bedrifter at dei treng personar med yrkesfagleg utdanning. Berre éi av tre spør etter mastergrad.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Mest etterspurt blant NHOs bedrifter er tilsette med fagbrev, særleg innanfor elektro-, bygg- eller industrifag. Vi ser også at humanistiske fag som historie er relativt lite etterspurt. Studentar med humanistiske fag brukar dessutan meir tid på å komme i relevant jobb, seier avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO Rune Foshaug til Aftenposten.

Tala kjem frå Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) kompetansebarometer for 2017.

Forskar Liv Anne Støren ved Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (Nifu) meiner arbeidslivet har like mykje behov for høgt utdanna som folk med fagbrev, men:

– Også våre kandidatundersøkingar viser at ein del misterar i kategorien «historisk-filosofiske utdanningar» har ein vanskeleg situasjon som nyutdanna, og vanskelegare enn dei fleste andre, seier ho.

(©NPK)

Oppdatert: onsdag 31. januar 2018 11.19

LES OGSÅ

ANNONSE