Innvandrarar har dårlegare levekår, men er likevel tilfredse

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte levekårsundersøking tidlegare i år, men har no sett nærmare på kva tala har gitt av kunnskap om levekår blant innvandrarar i Noreg.

Undersøkinga viser at personar med innvandrarbakgrunn har dårlegare levekår enn gjennomsnittet i befolkninga på område som sysselsetting, arbeidsforhold, bustadstandard, helse og sosial kontakt.

Samtidig viser altså undersøkinga at dei synest å vere like fornøgd med livet generelt, bustaden og jobben som andre. Folk med innvandrarbakgrunn har også høg tillit til institusjonar og ei sterk tilhøyring til Noreg.